Winkelwagen (0) - 0,00

Disclaimer


Deze website Kashmirheritage.nl is eigendom van Kashmir Heritage.

Het is niet toegestaan om (delen van) deze website te kopieren, op te slaan of openbaar te maken, anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kashmir Heritage.

Aan deze website heeft Kashmir Heritage veel aandacht besteed. De informatie op deze website wordt regelmatig gecontroleerd. Toch kan het voorkomen dat er onjuiste of onvolledige informatie wordt verstrekt, of onjuiste producten worden aangeboden, hetzij door de invoer van gegevens, hetzij door technische oorzaken. Hiertoe behoren ook kennelijke fouten en kennelijke vergissingen. Hiervoor kan Kashmir Heritage als eigenaar van de website Kashmirheritage.nl, niet aansprakelijk worden gesteld. Wij zullen eventuele onvolkomenheden na constatering zo spoedig mogelijk herstellen, zonder enige aansprakelijkheid te accepteren.
Kashmir Heritage behoudt zich het recht voor om met onmiddellijke ingang, en zonder enige kennisgeving vooraf, wijzigingen op deze website, waaronder ook wordt verstaan in de algemene voorwaarden, door te voeren.
Druk- en zetfouten voorbehouden.
© Kashmir Heritage