Winkelwagen (0) - 0,00

Privacy


Privacyverklaring Kashmir Heritage 

Bijgewerkt op: 24 mei 2018

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf deze datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU). De tot dan geldende Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervalt per die datum.

Wellicht hoorde je al eens over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel bekend onder de Engelse naam General Data Protection Regulation (GDPR). Deze nieuwe Europese privacywet zorgt ervoor dat je gegevens per 25 mei 2018 nog beter zijn beschermd. We hebben daarom ons privacy beleid aangepast.

De AVG zorgt onder meer voor versterking en uitbreiding van privacyrechten en meer verantwoordelijkheden voor organisaties. Transparantie over het gebruik van je gegevens wordt steeds belangrijker. Wij geven je daarom meer informatie over hoe wij jouw gegevens voor verschillende doeleinden gebruiken. Ook hebben we uitgebreid beschreven wat je nieuwe rechten zijn met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. We maken helder welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. We leggen je ook uit hoe je jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat jij hier goed van op de hoogte bent en raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

____________________________________________________________________________________

Kashmir Heritage is een kleine onderneming met winstoogmerk. Fair trade handelen t.a.v. producenten en klanten is voor ons belangrijk. Via onze deelname aan diverse beurzen en fairs en via onze website bieden wij producten aan, maar we bieden ook diensten aan in de vorm van cursussen blockprinten en het geven van lezingen. Daarbij verwerken wij persoonsgegevens. In sommige gevallen werken bij de uitvoering van onze diensten samen met andere organisaties of bedrijven.

Wij vinden het van belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.

Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:
• duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij op het moment dat wij jouw persoonsgegevens uitvragen en via deze privacyverklaring;
• het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
• je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
• jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
• wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
• passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
• jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.
Email info@kashmirheritage.nl
Post Kashmir Heritage, Woestijgerweg 4, 3817 SK Amersfoort

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze diensten, in het aankopen van producten via de website en in het mailcontact met onze onderneming laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten op onze website jij gebruikt en waarvoor je je mailadres hebt opgegeven. Als je ons je mailadres hebt gegeven om de nieuwsbrief te ontvangen, gebruiken we alleen je naam en mailadres voor het versturen van onze nieuwsbrieven.

Persoonsgegevens
Afhankelijk van de diensten die je op onze website gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:
• naam
• e-mailadres
• IBAN
• NAW-gegevens
• Telefoonnummer
• Herkomst verstrekking persoonsgegevens (b.v. tijdens beurs, workshop, lezing, webwinkel, of na uw toestemming via mailcontact)

Doeleinden
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten jij gebruikt):
• om jou de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze website.
• om jouw bestelling te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan.
• om je inschrijving voor een workshop of lezing te verwerken.
• om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.
• om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch.

Verstrekking aan derden
Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten, of aangevraagde diensten.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van betalingen in onze webshop (Sisow Payment Innovations) en geven we je gegevens door aan de postbezorger om de bestelling bij jou te bezorgen (Post.nl). Voor het versturen van een betalingsbewijs via ons pinautomaat, geef je eenmalig jouw emailadres aan provider Sum-Up. Na toezending van uw betalingsbewijs wordt jouw mailadres door hen direct weer verwijderd uit hun bestand. Voor het aanmaken en verzenden van onze nieuwsbrief maken we gebruik van het programma Mailchimp. Indien je uit de verzendlijst verwijderd wilt worden, kun je dat direct zelf regelen door onderin de nieuwsbrief uw uitschrijving aan te klikken. Of door ons een mailbericht te sturen om de verwijdering uit ons verzendbestand te vragen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Wij hebben hiervoor een Informatiebeveiligingsbeleid. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij bewaren je gegevens alleen zolang jij dat wilt. Indien je actief aangeeft niet meer opgenomen te zijn in onze bestanden, verwijderen we je uiteraard actief. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst.

Minderjarigen
Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruik wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden dan waar jij ze voor hebt afgegeven.
Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage, correctie, wijzigen en verwijderen van jouw gegevens
Je kunt contact met ons opnemen via de volgende gegevens:
Email info@kashmirheritage.nl
Post    Kashmir Heritage, Woestijgerweg 4, 3817 SK Amersfoort

Identificatie

Om misbruik te voorkomen vragen wij je, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, je adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen. Ook wanneer je je aanvraag telefonisch indient, zullen we je aan de hand van de bij ons bekende gegevens moeten kunnen identificeren voordat wij jouw verzoek in behandeling zullen nemen.
Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, wijzigen en/of verwijderen bij ons indient, zorgen wij ervoor dat jouw verzoek binnen vier weken is afgehandeld. Lukt het ons niet om het binnen deze periode af te handelen, zullen we je daarvan op de hoogte brengen.
Indien je onze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kan je je direct via de nieuwsbrief uitschrijven. Wij maken gebruik van het Mailprogramma Mailchimp. Deze biedt de mogelijkheid om je direct uit te laten schrijven. Uiteraard kan u ook rechtstreeks verzoeken om uw mailadres te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding
Deze privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.